Jūs esate:   Pradžia
Registruotis   |  Prisijungti

Erdvė keistis vadovėliais ir mintimis
2016 m. liepos 15 d.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šiuos naujus vadovėlius:

Nomeda Kasperavičienė, Vilma Dailidėnienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė. Lietuvių kalba. Vadovėlis I klasei. I dalis (serija TAIP!)

Nomeda Kasperavičienė, Vilma Dailidėnienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė. Lietuvių kalba. Vadovėlis I klasei. II dalis (serija TAIP!)

Nomeda Kasperavičienė, Vilma Dailidėnienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė. Lietuvių kalba. Vadovėlis I klasei. III dalis (serija TAIP!)


2016 m. birželio 30 d.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šiuos naujus vadovėlius vokiečių kalba:

Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schümann, Christiane Seuthe. Beste Freunde A2.1. VIII kl. III m. m.

Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schümann, Christiane Seuthe. Beste Freunde A2.2. IX kl. IV m. m.

Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schümann, Christiane Seuthe. Beste Freunde B1.1. X kl. V m. m.

Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schümann, Christiane Seuthe. Beste Freunde B1.2. XI kl. VI m. m.
 
   Šioje svetainėje skelbiama informacija apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius bei jų recenzijos. 2011 m. visi duomenys buvo perkelti iš senosios vadovėlių duomenų bazės ir nuolat atnaujinami pagal leidėjų/teikėjų pateiktą informaciją. 
   Visi Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės naudotojai bei lankytojai gali rašyti atsiliepimus apie vadovėlius. Kviečiame išsakyti savo nuomonę!
   Forume galite keistis informacija apie reikalingus, trūkstamus vadovėlius bei diskutuoti rūpimais klausimais.

Išplėstinė paieškaP. S. Jeigu Jums reikalingas bendras visų vadovėlių sąrašas, visus laukus palikite tuščius.
  • Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai ir mokymo priemonės (2184)


00000 (0)Atsiliepimai (0)
Istorija. VI kl. (serija „ATRASK“)
Petrauskis Kęstutis, Litvinaitė Jūratė, Vilkelienė Kristina

Naujasis serijos ATRASK istorijos vadovėlio komplektas VI klasei parengtas nuosekliai laikantis esminių Pagrindinio ugdymo istorijos bendrosios programos nuostatų ir turinio gairių bei pagrindinio ugdymo programos tikslo – padėti mokiniams formuoti istorinę sąmonę, supratimą, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai nulemtos ir kintančios. Ypač daug dėmesio vadovėlio komplekte skiriama bendrųjų kompetencijų – mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo – ugdymui. Vadovėlio komplekto išskirtinumą lemia mokymosi tiriant metodika, ją atliepianti vadovėlio komplekto struktūra ir rengėjų išbandyti bei mokiniams rekomenduojami darbo metodai. Daugiau...

6 klasė  
Istorija
Socialinis ugdymas

00000 (0)Atsiliepimai (0)
Beyond. B1+ lygis. I k. X kl.
Campbell Robert, Metcalf Rob, Benne Rebecca Robb

Anglų kalbos vadovėlis Beyond B1+ tinkamas naudoti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo pakopoje, tinkamas naudoti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo pakopoje, mokantis anglų kaip pirmosios užsienio kalbos 10 klasėje, siekiant įtvirtinti B1+ lygio pasiekimus bei orientuojantis į B2 lygio pasiekimus. Vadovėlis taip pat skirtas pasirengti šio lygio testams raštu ir žodžiu. Vadovėlis atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo (2011 m. Daugiau...

10 klasė  
Užsienio kalba (anglų)
Kalbos

00000 (0)Atsiliepimai (0)
Eureka 5. Gamtos mokslų vadovėlis. 1 d. V kl.
Baleišis Edvardas, Dagienė Rimvyda, Grinkevičius Kęstutis, Lozdienė Alvida Pagal galiojančias bendrąsias programas atnaujintas Eureka! serijos vadovėlis. Autoriai: Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė, Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė.
Atnaujinta vadovėlio metodinė sąranga, užduočių sistema. Per dešimtmetį sukaupta patirtis, pedagogų išsakytos pastabos padėjo patobulinti užduotis, atmesti balastą ir išgryninti sąvokinę medžiagą. Daugiau...
5 klasė  
Gamta ir žmogus
Gamtamokslinis ugdymas