Jūs esate:   Pradžia
Registruotis   |  Prisijungti


 Naujausi įrašai

2018 m. sausio 17 d. 

Vadovėlių duomenų bazė buvo atnaujinta. Kviečiame prisijungti prie naujosios duomenų bazės  Švietimo portale https://www.emokykla.lt/bendrasis/mokykis/vadoveliu-db/naujausi-vadoveliai.


   Šioje svetainėje skelbiama informacija apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius bei jų recenzijos. 2011 m. visi duomenys buvo perkelti iš senosios vadovėlių duomenų bazės ir nuolat atnaujinami pagal leidėjų/teikėjų pateiktą informaciją. 
   Visi Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės naudotojai bei lankytojai gali rašyti atsiliepimus apie vadovėlius. Kviečiame išsakyti savo nuomonę!
   Forume galite keistis informacija apie reikalingus, trūkstamus vadovėlius bei diskutuoti rūpimais klausimais.

Išplėstinė paieškaP. S. Jeigu Jums reikalingas bendras visų vadovėlių sąrašas, visus laukus palikite tuščius.
  • Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai ir mokymo priemonės (2297)


00000 (0)Atsiliepimai (0)
Vaivorykštė I klasei. Gruodis
Žukas S., Kiseliova D., Kiseliovas A., Ubavičienė L., Dubickienė V., Jelinskaitė M., Dikčienė R., Pilibavičienė D., Banevičiūtė B.

Tematiškai integruotą vadovėlį „Vaivorykštė“ 1 kl. sudaro bendra tema susietos 9 knygos, lydimos elektroninės vadovėlio versijos su papildoma medžiaga, užduotimis, dauginti parengtais užduočių lapais. Kiekvienoje knygoje pateikiama 7 mokomųjų dalykų – Pasaulio pažinimo, Gimtosios kalbos, Matematikos, Dailės, Muzikos, Šokio ir Etikos – pamokoms reikalinga medžiaga. Kiekvienas mėnuo turi bendrą mėnesio ir savaičių temas, kurias diktuoja Pasaulio pažinimo dalyko programa. Remiantis šiomis temomis integruojami visi mokomieji dalykai.

Vadovėlio turinys parengtas pagal Bendrąsias pradinio ugdymo programas, atitinka jose keliamus tikslus, uždavinius ir įgyvendina vieną iš pagrindinių programos nuostatų – integruoto ugdymo modelio taikymą pradiniame ugdyme.

 

Pataisytame vadovėlyje gimtosios kalbos ugdomoji medžiaga parengta pagal atnaujintą Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrąją programą. Daugiau...

1 klasė  
Integruotas
Kita

00000 (0)Atsiliepimai (0)
Wider World Level 4. VIII klasė, VII mokymo metai, B1/B1+ lygis
Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Kathryn Alevizos

PASKIRTIS:

Vadovėlis Wider World Level 4 orientuotas į B1/B1+ kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas vidurinio ugdymo pakopoje 8 (7 mokymo metai). Kursą sudaro 120 akademinių valandų. Ji galima tęsti 1,5 metų, pradėjus nuo 8 klasės vidurio iki 9 klasės pabaigos. Daugiau...

8 klasė / VII m.  
Užsienio kalba (anglų)
Kalbos

00000 (0)Atsiliepimai (0)
Lietuvų kalba VIII klasei, 1-oji knyga
Palubinskienė Elena, Čepaitienė Giedrė

Tai pataisytas „Lietuvių kalba 8“ vadovėlis. Ankstesnio leidimo mokomoji medžiaga yra pakoreguota remiantis atnaujintos 2016 m. pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos reikalavimais.  

Kiekvienos vadovėlio temos teoriniai pagrindai pateikiami aiškiai ir glaustai, greta duodama pratimų bei pavyzdžių, orientuotų į praktinį teorijos taikymą. Daugiau...

8 klasė  
Lietuvių kalba (gimtoji)
Kalbos