Jūs esate:   Pradžia
Registruotis   |  Prisijungti

Erdvė keistis vadovėliais ir mintimis
2016 m. rugsėjo 21 d.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šį pataisytą vadovėlį:


Edvardas Baleišis, Rimvyda Dagienė, Kęstutis Grinkevičius, Alvida Lozdienė, Stasė Ustilaitė. Eureka! 6 Gamtos mokslų vadovėlis VI kl. 1 d.

2016 m. rugsėjo 21 d.
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šį naują vadovėlį:

Marytė Puzaitė, Loreta Šernienė. Privet! 1 V-VI kl. I m. m. Rusų kalbos vadovėlis

2016 m. rugsėjo 16 d.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šiuos naujus vadovėlius:

Algirdas Ališauskas, Odeta Janušaitienė, Margarita Arefjeva, Laima Daukšytė-Koncevičienė. Matematika V kl. 1 d. (serija „Atrask“)

Algirdas Ališauskas, Odeta Janušaitienė, Margarita Arefjeva, Laima Daukšytė-Koncevičienė. Matematika V kl. 2 d. (serija „Atrask“)

Asta Leskauskaitė, Asta Kibildienė, Ingrida Visockienė. Lietuvių kalba V kl. 1 d. (serija „Atrask“)

Asta Leskauskaitė, Asta Kibildienė, Ingrida Visockienė. Lietuvių kalba V kl. 2 d. (serija „Atrask“)

Asta Gustaitienė, Živilė Meškėlienė, Vida Naudužienė, Vaiva Truskauskienė. Literatūra V kl. 1 d. (serija „Atrask“)

Asta Gustaitienė, Živilė Meškėlienė, Vida Naudužienė, Vaiva Truskauskienė. Literatūra V kl. 2 d. (serija „Atrask“)

2016 m. rugsėjo 5 d.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šį naują vadovėlį:

Eugenijus Jovaiša, Audronė Kučinskienė, Nijolė Juchnevičienė, Kęstutis Petrauskis, Kristina Vilkelienė, Artūras Čiurlionis, Birutė Čiegienė. Istorija VII kl. (serija „Atrask“)   Šioje svetainėje skelbiama informacija apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius bei jų recenzijos. 2011 m. visi duomenys buvo perkelti iš senosios vadovėlių duomenų bazės ir nuolat atnaujinami pagal leidėjų/teikėjų pateiktą informaciją. 
   Visi Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės naudotojai bei lankytojai gali rašyti atsiliepimus apie vadovėlius. Kviečiame išsakyti savo nuomonę!
   Forume galite keistis informacija apie reikalingus, trūkstamus vadovėlius bei diskutuoti rūpimais klausimais.

Išplėstinė paieškaP. S. Jeigu Jums reikalingas bendras visų vadovėlių sąrašas, visus laukus palikite tuščius.
  • Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai ir mokymo priemonės (2236)


00000 (0)Atsiliepimai (0)
Matematika. 1-oji kn. III klasei
Kiseliovas Arkadijus, Kiseliova Danutė

Atsižvelgiant į situaciją, kad Lietuva tapo euro zonos nare ir įvestas piniginis vienetas euras, parengtas pataisytas vadovėlio „MATEMATIKA“  III klasei komplekto leidimas.

Mokomasis turinys liko toks pats, kaip ir ankstesniuose leidimuose, tik uždaviniuose su piniginiais vienetais iš litų pakeista į eurus. Šių leidinių išskirtinis  ženklas viršelyje „Atnaujintas leidimas“.

Vadovėlis parengtas pagal Bendrąsias programas ir remiantis sukaupta didaktine, pedagogine psichologine mūsų šalies ir užsienio pradinio matematinio ugdymo patirtimi. Matematikos mokymas ir mokymasis grindžiamas mokinio individualia patirtimi, išgyvenimais ir veikla, t. y. Daugiau...

3 klasė  
Matematika
Matematika

00000 (0)Atsiliepimai (0)
Laikas. Istorijos vadovėlis. 1 d. IX kl.
Kapleris Ignas, Laužikienė Andželika, Meištas Antanas, Mickevičius Karolis, Ramanauskas Robertas, Tamkutonytė-Mikailienė Živilė

2015 m. atnaujinto istorijos vadovėlio Laikas 9 (pirmas leidimas 2006 m.) tematikos chronologinės ribos apima naujų ir naujausiųjų laikų pradžios pasaulyje ir Lietuvoje laikotarpius. Pirmoji jo  dalis skirta Pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiams nuo XVII a. Daugiau...

9 klasė  
Istorija
Socialinis ugdymas

00000 (0)Atsiliepimai (0)
Lietuvių kalba IX kl. 1-oji knyga
Razmantienė Audronė, Marcišauskaitė Vida, Petrauskaitė Jurgita, Leskauskaitė Asta

Lietuvių kalbos vadovėlis IX klasei yra papildytas pamokų užduotimis, kiekvieną vadovėlio skyrių apibendrinančiais užduočių bankais, kuriuose pateikta užduočių, teksto šaltinių, projektų pagal naujoje 2016 m. programoje numatomas rašytinės ir sakytinės kalbos veiklas bei žanrus. Šie priedai įgalins mokytoją dirbti ir pagal Atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programą.

Vadovėlyje dėstoma būtina teorinė medžiaga, siūlomi įvairūs mokymo(si) būdai, pateikiama skirtingų užduočių įvairaus pasirengimo ir pasiekimų mokiniams, siūlomos į(si)vertinimo galimybės. Daugiau...

9 klasė  
Lietuvių kalba (gimtoji)
Kalbos