Jūs esate:   Pradžia
Registruotis   |  Prisijungti

Erdvė keistis vadovėliais ir mintimis
2016 m. birželio 14 d.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šį naują vadovėlį lenkų kalba:

Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauzienė, Aušra Didžgalvienė. Gilė. Pasaulio pažinimo vadovėlis. 1-oji kn. IV kl. (serija „Šok“) (lenkų kalba)


2016 m. birželio 17 d.  

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šį naują vadovėlį rusų kalba:

Marytė Puzaitė, Loreta Šernienė. Šag za šagom 7-8. Novyj. XI-XII kl. VII-VIII m.m. (rusų kalba)

    Šioje svetainėje skelbiama informacija apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius bei jų recenzijos. 2011 m. visi duomenys buvo perkelti iš senosios vadovėlių duomenų bazės ir nuolat atnaujinami pagal leidėjų/teikėjų pateiktą informaciją. 
   Visi Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės naudotojai bei lankytojai gali rašyti atsiliepimus apie vadovėlius. Kviečiame išsakyti savo nuomonę!
   Forume galite keistis informacija apie reikalingus, trūkstamus vadovėlius bei diskutuoti rūpimais klausimais.

Išplėstinė paieškaP. S. Jeigu Jums reikalingas bendras visų vadovėlių sąrašas, visus laukus palikite tuščius.
  • Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai ir mokymo priemonės (2177)


00000 (0)Atsiliepimai (0)
Gateway 2nd edition. B1+ lygis. I k. X kl.
Spencer David

Anglų kalbos vadovėlis Gateway B1+ tinkamas naudoti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo pakopoje, tinkamas naudoti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo pakopoje, mokantis anglų kaip pirmosios užsienio kalbos 9 klasėje, siekiant įtvirtinti B1+ lygio pasiekimus bei orientuojantis į B2 lygio pasiekimus. Vadovėlis taip pat skirtas pasirengti šio lygio testams raštu ir žodžiu. Vadovėlis atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo (2011 m. Daugiau...

10 klasė  
Užsienio kalba (anglų)
Kalbos

00000 (0)Atsiliepimai (0)
Laikas 12. Istorijos vadovėlis. 1 d. XII kl.
Kapleris Ignas, Laužikas Rimvydas, Meištas Antanas, Mickevičius Karolis

Atnaujinto istorijos vadovėlio Laikas 12 turinys priderintas prie esminių galiojančių istorijos mokymo XI ir XII klasėje dokumentų reikalavimų, užpildant trūkstamas pirmojo leidimo (2011 m.) tematikos spragas. Vadovėlyje plačiau aptarimas Versalio sistemos susiklostymas, tarpukario demokratijos krizė bei Antrojo pasaulinio karo priežastys bei eiga, sovietinė Lietuvos okupacija ir aneksija. Pirmoji XII klasės vadovėlio dalis pradedama Paryžiaus taikos konferencija ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu 1918 m. Daugiau...

12 klasė  
Istorija
Socialinis ugdymas

00000 (0)Atsiliepimai (0)
New English Adventure Starter B. Darželis-I kl. I m. m. A1 lygis
Lochowskii Tessa, Bruni Cristiana

Vadovėlis New English Adventure Starter B skirtas ankstyvąjam anglų kalbos mokymui. Jis gali būti naudojamas anglų kaip 1-osios užsienio kalbos mokymui 1-oje klasėje (1-ieji m.m.). Vadovėlis orientuotas į pradinį A1 kalbos mokėjimo lygį ir yra tinkamas ugdyti šio lygio Bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. 

METODINIAI PRINCIPAI

Šis kursas ypatingai motyvuoja mokinius, kadangi jo herojai yra labai populiarūs ir gerai pažįstami ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams iš Disney ir Pixar multfilmų. Daugiau...

1 klasė / I m. / Pradedančio vartotojo lygmuo - A(1) lygis  
Užsienio kalba (anglų)
Kalbos